fbpx

Hizmet Koşulları

Hizmet Koşulları

Bu Hizmet Koşulları, https://kraftlon.com adresinde bulunan web sitesini ve Kraftlon Interior Design & Furniture LTD. tarafından sağlanan ilgili hizmetleri kullanımınızı yönetir.

https://kraftlon.com adresine erişerek, bu Hizmet Koşullarına uymayı ve yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere uymayı kabul etmiş olursunuz. Bu Hizmet Şartlarını kabul etmiyorsanız, bu web sitesini kullanmanız veya bu web sitesine erişmeniz veya Kraftlon Interior Design & Furniture LTD. tarafından sağlanan diğer hizmetleri kullanmanız yasaktır.

Kraftlon Interior Design & Furniture LTD. olarak, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak bu Hizmet Koşullarından herhangi birini gözden geçirme ve değiştirme hakkımızı saklı tutarız. Bunu yaptıktan sonra, bu sayfayı güncelleyeceğiz. Bu Hizmet Koşullarında yapılacak herhangi bir değişiklik, yayın tarihinden itibaren derhal yürürlüğe girecektir.

Bu Hizmet Şartları en son 1 Ağustos 2022 tarihinde güncellenmiştir.

Kullanım Sınırlamaları

Bu web sitesini kullanarak, kendiniz, kullanıcılarınız ve temsil ettiğiniz diğer taraflar adına şunları yapmayacağınızı garanti edersiniz:

Bu web sitesinde yer alan herhangi bir materyali ve yazılımı değiştirmek, kopyalamak, türev çalışmalar hazırlamak, kaynak koda dönüştürmek veya tersine mühendislik yapmak;
Bu web sitesindeki herhangi bir materyal ve yazılımdan herhangi bir telif hakkı veya diğer tescilli notları kaldırmak;
materyalleri başka bir kişiye aktarmak veya materyalleri başka bir sunucuya “yansıtmak”;
Bu web sitesini veya ilişkili hizmetlerinden herhangi birini, ağlarımızı veya Kraftlon Interior Design & Furniture LTD. tarafından sağlanan diğer herhangi bir hizmeti kötüye kullanacak veya bozacak şekilde bilerek veya ihmal ederek kullanmak;
bu web sitesini veya ilişkili hizmetlerini herhangi bir taciz edici, uygunsuz, müstehcen, hileli veya yasa dışı materyal iletmek veya yayınlamak için kullanmak;
bu web sitesini veya ilişkili hizmetlerini yürürlükteki herhangi bir yasa veya yönetmeliği ihlal edecek şekilde kullanmak;
Bu web sitesini izinsiz reklam veya spam gönderme ile bağlantılı olarak kullanmak;
kullanıcının izni olmadan kullanıcı verilerini hasat etmek, toplamak veya bir araya getirmek; veya
Bu web sitesini veya ilişkili hizmetlerini üçüncü tarafların gizliliğini, fikri mülkiyet haklarını veya diğer haklarını ihlal edebilecek şekilde kullanmak.

Fikri Mülkiyet

Bu web sitesinde yer alan materyallerin fikri mülkiyeti Kraftlon Interior Design & Furniture LTD. şirketine aittir veya lisanslıdır ve yürürlükteki telif hakkı ve ticari marka yasaları ile korunmaktadır. Kullanıcılarımıza kişisel, ticari olmayan geçici kullanım için materyallerin bir kopyasını indirme izni veriyoruz.

Bu, bir lisans verilmesi anlamına gelir, bir mülkiyet devri değildir. Bu lisans, bu kısıtlamalardan herhangi birini veya Hizmet Koşullarını ihlal etmeniz durumunda otomatik olarak sona erer ve Kraftlon Interior Design & Furniture LTD. tarafından herhangi bir zamanda feshedilebilir.

Sorumluluk

Web sitemiz ve web sitemizdeki materyaller ‘olduğu gibi’ esasına göre sağlanmaktadır. Yasaların izin verdiği ölçüde, Kraftlon Interior Design & Furniture LTD. açık veya zımni hiçbir garanti vermez ve işbu vesile ile zımni garantiler veya satılabilirlik koşulları, belirli bir amaca uygunluk veya fikri mülkiyetin ihlal edilmemesi veya diğer hak ihlalleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer tüm garantileri reddeder ve reddeder.

Kraftlon Interior Design & Furniture LTD. veya tedarikçileri, Kraftlon Interior Design & Furniture LTD. veya yetkili bir temsilcisi bu tür bir hasar olasılığı hakkında sözlü veya yazılı olarak bilgilendirilmiş olsa bile, bu web sitesini veya bu web sitesindeki materyalleri kullanmaktan veya kullanamamaktan kaynaklanan sizin veya herhangi bir üçüncü tarafın uğradığı veya maruz kaldığı herhangi bir dolaylı zarardan hiçbir durumda sorumlu olmayacaktır.

Bu anlaşma bağlamında, “dolaylı kayıp”, kanun, sözleşme, hakkaniyet, haksız fiil (ihmal dahil), tazminat veya başka bir şekilde olsun, dolaylı kayıp, gerçek veya beklenen kar kaybı, fayda kaybı, gelir kaybı, iş kaybı, iyi niyet kaybı, fırsat kaybı, tasarruf kaybı, itibar kaybı, kullanım kaybı ve/veya veri kaybı veya bozulmasını içerir.

Bazı yargı bölgeleri zımni garantilere ilişkin sınırlamalara veya dolaylı veya arızi zararlara ilişkin sorumluluk sınırlamalarına izin vermediğinden, bu sınırlamalar sizin için geçerli olmayabilir.

Malzemelerin Doğruluğu

Web sitemizde yer alan materyaller kapsamlı değildir ve yalnızca genel bilgilendirme amaçlıdır. Kraftlon Interior Design & Furniture LTD. bu web sitesindeki materyallerin kullanımının doğruluğu, muhtemel sonuçları veya güvenilirliği hakkında veya bu tür materyallerle veya bu web sitesine bağlı herhangi bir kaynakla ilgili olarak herhangi bir garanti vermez veya beyanda bulunmaz.

Bağlantılar

Kraftlon Interior Design & Furniture LTD. web sitesine bağlı tüm siteleri incelememiştir ve bu tür bağlantılı sitelerin içeriğinden sorumlu değildir. Herhangi bir bağlantının dahil edilmesi, sitenin Kraftlon Interior Design & Furniture LTD. tarafından onaylandığı, onaylandığı veya kontrol edildiği anlamına gelmez. Bu tür bağlantılı sitelerin kullanımı sizin sorumluluğunuzdadır ve bu sitelerin uygunluğuna ilişkin olarak kendi araştırmalarınızı yapmanızı önemle tavsiye ederiz.

Fesih Hakkı

Web sitemizi kullanma hakkınızı askıya alabilir veya sonlandırabilir ve bu Hizmet Koşullarını ihlal etmeniz halinde size yazılı bildirimde bulunarak bu Hizmet Koşullarını derhal feshedebiliriz.

Kıdem Tazminatı

Bu Hizmet Koşullarının tamamen veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olan herhangi bir şartı, geçersiz veya uygulanamaz olduğu ölçüde iptal edilir. Bu Hizmet Koşullarının geri kalanının geçerliliği etkilenmez.

Geçerli Kanun

Bu Hizmet Koşulları, Türkiye yasalarına göre yönetilir ve yorumlanır. Söz konusu Eyalet veya yerdeki mahkemelerin münhasır yargı yetkisine geri dönülmez bir şekilde boyun eğersiniz.

 

Kapat
Kapat
Giriş
Kapat
Sepet (0)
No products in the cart.


Kur
Language