fbpx

Kabul Edilebilir Kullanım Politikası

Kabul Edilebilir Kullanım Politikası

Bu kabul edilebilir kullanım politikası, Kraftlon Interior Design & Furniture LTD. tarafından devam eden herhangi bir anlaşma kapsamında sağlanan ürünleri, hizmetleri ve teknolojileri (topluca “Ürünler” olarak anılacaktır) kapsar. Bizi, müşterilerimizi ve genel İnternet topluluğunu etik olmayan, sorumsuz ve yasa dışı faaliyetlerden korumak için tasarlanmıştır.

Bu kabul edilebilir kullanım politikası tarafından yasaklanan faaliyetlerde bulunan Kraftlon Interior Design & Furniture LTD. müşterileri, hizmetin askıya alınmasından ve hesabın feshedilmesinden sorumlu olabilir. Aşırı durumlarda, bu tür müşterileri ilgili makamlara bildirmekle yasal olarak yükümlü olabiliriz.

Bu politika en son 1 Ağustos 2022 tarihinde gözden geçirilmiştir.

Adil kullanım

Tesislerimizi, teklif programımıza göre kullanımınızın “her zamanki gibi iş” olacağı varsayımıyla sağlıyoruz. Kullanımınızın aşırı olduğu düşünülürse, ek ücretler alınabilir veya kapasite kısıtlanabilir.

Her türlü istismar, ayrımcılık, hak ihlali ve/veya herhangi bir gruba, bireye veya kaynağa zarar veren veya dezavantajlı duruma düşüren her türlü eyleme karşıyız. Müşterilerimizin ve uygun olduğu durumlarda kullanıcılarının (“son kullanıcılar”) da aynı şekilde Ürünlerimizle benzer bir niyetle etkileşime geçmesini bekleriz.

Müşteri sorumluluğu

Müşterilerimizi kendi eylemlerinin yanı sıra Ürünlerimizi müşterinin izniyle kullanan kişilerin eylemlerinden de sorumlu olarak görüyoruz. Bu sorumluluk, müşterinin makul güvenlik önlemlerini almaması sonucunda Ürünlerimizi yetkisiz bir şekilde kullanan herkes için de geçerlidir.

Müşterilerimiz bizden Ürünleri kabul ederek, Ürünleri son kullanıcıları olarak kullanan herkes adına bu politikaya uyulmasını sağlamayı kabul ederler. Müşterilerin veya son kullanıcılarının eylemlerine ilişkin şikayetler, söz konusu hesap için belirlenen irtibat kişisine iletilecektir.

Bir müşteri – veya son kullanıcısı ya da müşterinin bir sonucu olarak Ürünlerimizi kullanan herhangi biri – kabul edilebilir kullanım politikamızı ihlal ederse, suç işleyen hesapla ilişkili Ürünleri veya hesabın kendisini feshetme veya uygun gördüğümüz herhangi bir düzeltici veya önleyici eylemi bildirimde bulunmaksızın gerçekleştirme hakkımızı saklı tutarız. Yasaların izin verdiği ölçüde, kabul edilebilir kullanım politikamızın ihlalinden kaynaklanan hizmet kesintileri için herhangi bir kredi verilmeyecektir.

Yasaklanmış faaliyet
Telif hakkı ihlali ve izinsiz materyallere erişim

Ürünlerimiz, yürürlükteki herhangi bir yasayı ihlal eden herhangi bir materyali iletmek, dağıtmak veya depolamak için kullanılmamalıdır. Bu, aşağıdakileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir:

telif hakkı, ticari marka, ticari sır veya diğer fikri mülkiyet hakları ile korunan herhangi bir materyalin uygun izin alınmadan kullanılması ve
müstehcen, karalayıcı, yasadışı bir tehdit oluşturan veya ihracat kontrol yasalarını ihlal eden herhangi bir materyal.

Müşteri, Ürünlerimiz aracılığıyla veya Ürünlerimiz üzerinde girdiği, yüklediği, yaydığı, ilettiği, oluşturduğu veya yayınladığı tüm materyallerden ve bu tür materyallerde yer alan herhangi bir çalışmayı kullanmak için yasal izin almaktan tek başına sorumludur.

SPAM ve yetkisiz mesaj etkinliği

Ürünlerimiz, yargı bölgenizde geçerli olan yasa ve yönetmelikleri (“spam”) ihlal edecek şekilde istenmeyen toplu veya ticari mesajlar göndermek amacıyla kullanılmamalıdır. Bu, spam göndermeyi, diğer hizmet sağlayıcılardan gönderilen spam’lerden müşteri talep etmeyi ve diğer hizmet sağlayıcılardan gönderilen spam’lere yanıt toplamayı içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir.

Ürünlerimiz onaylanmamış posta listeleri veya telefon numarası listeleri (“mesajlaşma listeleri”) çalıştırmak amacıyla kullanılmamalıdır. Bu, e-posta adresi veya telefon numarası sahibinin izni olmadan e-posta adreslerini veya telefon numaralarını herhangi bir mesajlaşma listesine abone olmayı ve bu şekilde abone olunan e-posta adreslerini veya telefon numaralarını saklamayı içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir. Ürünlerimiz üzerinde çalıştırılan veya Ürünlerimiz tarafından barındırılan tüm mesajlaşma listeleri “onaylanmış katılım” olmalıdır. Adres veya telefon numarası sahibinin açık izninin doğrulanması, mesajlaşma listesinin ömrü için mevcut olmalıdır.

E-posta listelerinin, telefon numarası listelerinin veya üçüncü taraflardan spam veya onaylanmamış mesajlaşma listesi amacıyla satın alınan veritabanlarının Ürünlerimizde kullanılmasını yasaklıyoruz.

Bu spam ve yetkisiz mesaj etkinliği politikası, Ürünlerimiz kullanılarak gönderilen mesajlar veya müşteri ya da müşteri adına herhangi bir kişi tarafından herhangi bir ağdan gönderilen ve alıcıyı doğrudan veya dolaylı olarak Ürünlerimiz aracılığıyla barındırılan bir siteye yönlendiren mesajlar için geçerlidir.

Etik olmayan, sömürücü ve kötü niyetli faaliyetler

Ürünlerimiz, bu kabul edilebilir kullanım politikasını veya diğer hizmet sağlayıcıların kabul edilebilir kullanım politikasını ihlal etmek üzere tasarlanmış herhangi bir yazılım, program, ürün veya hizmetin reklamını yapmak, iletmek veya başka bir şekilde kullanıma sunmak amacıyla kullanılmamalıdır. Bu, spam gönderme araçlarını kolaylaştırmayı ve ağ koklama, pingleme, paket sahtekarlığı, flooding, posta bombardımanı ve hizmet reddi saldırılarının başlatılmasını içerir ancak bunlarla sınırlı değildir.

Ürünlerimiz, erişim sağlamaya çalışan grup veya bireyin kaynağa sahip olmadığı veya kaynağa erişim yetkisinin bulunmadığı herhangi bir hesaba veya elektronik kaynağa erişmek için kullanılmamalıdır (örn. “hackleme”, “kırma”, “phreaking”, vb.).

Ürünlerimiz, Ürünlerimize ve sistemlerimize kasıtlı veya pervasızca virüs veya kötü amaçlı kod sokmak amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürünlerimiz kasıtlı olarak başka bir grubu veya bireyi taciz etmek için tasarlanmış faaliyetlerde bulunmak amacıyla kullanılmamalıdır. Taciz tanımımız, hizmet reddi saldırıları, nefret söylemi, ırksal veya etnik hoşgörüsüzlüğün savunulması ve herhangi bir grubu veya bireyi tehdit etme, istismar etme, haklarını ihlal etme veya ayrımcılık yapma amaçlı her türlü faaliyeti içerir ancak bunlarla sınırlı değildir.

Etik dışı, sömürücü ve kötü niyetli olarak kabul edilen diğer faaliyetler şunlardır:

Ödeme yapmaktan kaçınmak amacıyla bizden hizmet almak (veya almaya teşebbüs etmek);
Ödemeden kaçınmak amacıyla başka bir sağlayıcıdan hizmet almak (veya almaya çalışmak) için tesislerimizi kullanmak;
Müşterilerimiz veya son kullanıcılarımız hakkındaki herhangi bir bilgiye herhangi bir yolla veya cihazla yetkisiz erişim, değişiklik veya imha (veya bunlara yönelik herhangi bir girişim);
Tesislerimizin ve ağımızın diğer müşteriler veya yetkili kişiler tarafından kullanımını engellemek için tesislerimizi kullanmak;
Şiddeti teşvik eden, şiddet içeren bir eylemi tasvir eden, çocuk pornografisini tasvir eden veya herhangi birinin sağlığını ve güvenliğini tehdit eden herhangi bir bağlantı içeriğini yayınlamak veya iletmek;
Tüketiciyi koruma yasa ve yönetmeliklerini ihlal eden her türlü eylem veya ihmal;
Bir kişinin mahremiyetinin herhangi bir şekilde ihlal edilmesi.

Ürünlerimiz, yasadışı kumar; terörizm; narkotik kaçakçılığı; silah kaçakçılığı veya nükleer, kimyasal veya biyolojik silahların, kitle imha silahlarının veya füzelerin yayılması, geliştirilmesi, tasarımı, üretimi, stoklanması veya kullanımı ile ilgili faaliyetlere veya nedenlere karışan veya karıştığından şüphelenilen herhangi bir kişi veya kuruluş tarafından kullanılamaz; her durumda, yukarıda belirtilen bu tür faaliyetleri veya nedenleri destekleyen diğer kişilerle herhangi bir bağlantı dahil.

Kraftlon Interior Design & Furniture LTD. mülkünün izinsiz kullanımı

Kraftlon Interior Design & Furniture LTD. kimliğine bürünmeyi, Kraftlon Interior Design & Furniture LTD. ile önemli bir iş ilişkisinin temsil edilmesini veya herhangi bir Kraftlon Interior Design & Furniture LTD. mülkünün (Ürünlerimiz ve markamız dahil) hileli bir şekilde hizmet, özel, patronaj veya kullanıcı güveni kazanmak amacıyla sahiplenilmesini yasaklıyoruz.

Bu politika hakkında

Bu politika, kabul edilemez ve markamızla bağdaşmaz olarak gördüğümüz faaliyetlerin ve niyetin münhasır olmayan bir listesini özetlemektedir.

Bu politikayı, revize edilmiş versiyonunu web sitemizde yayınlayarak herhangi bir zamanda değiştirme hakkımızı saklı tutarız. Revize edilmiş versiyon şu tarihten itibaren geçerli olacaktır:

revize edilmiş versiyonu web sitemizde yayınladıktan sonra müşterinin Ürünlerimizi kullandığı tarih; veya
Revize edilmiş versiyonu web sitemizde yayınladıktan 30 gün sonra.

 

Kapat
Kapat
Giriş
Kapat
Sepet (0)
No products in the cart.


Kur
Language